Ceny za výjezdy

Drobný servisní zásah (snížený tarif) - 1.140,- Kč vč. 21% DPH.

Účtuje se v případě nenáročné a krátkodobé práce (řádově do 10 minut), realizované v krátké dojezdové vzdálenosti od Prahy 4 - Libuše. Tarif v sobě zahrnuje i náklady na dopravné a parkovné.

Jednorázový servisní zásah (základní tarif) - 1.690,-- Kč vč. 21% DPH

Zahrnuje v sobě práci techniků do jedné hodiny, náklady na dopravné a parkovné.


V případě delšího než hodinové servisu účtujeme za každou další započatou hodinu jednoho technika 545,-- Kč vč. 21% DPH.

Od vzdálenosti vyšší než 40 km od ústředí v Praze 4 – Libuši, účtujeme dopravné 15,-- Kč/km vč. 21% DPH a ztrátový čas na cestě (50% hodinové sazby).