Konzultační a lektorská činnost

Konzultační činnost

Konzultační činnost​​​​Mnohaleté praktické zkušenosti v bezpečnostní problematice nás přiměly k zahájení poradenské činnosti, která si neklade za cíl realizaci bezpečnostní zakázky, nýbrž přehlednou a spolehlivou pomoc klientovi v orientaci, výběru řešení, realizaci výběrového řízení, případně odborný dohled nad vlastní realizací (dodržení deklarovaných parametrů a konfigurace, kvality práce, apod.).

Často jsme se ve své praxi setkávali se zbytečně investovanými prostředky do neefektivních řešení, které neplnily svůj původní záměr, nebo naopak s instalacemi (které v důsledku neodborného či nepřesného zadání, výběru pouze na základě nejnižší cenové nabídky, nebo zdánlivě nejvýhodnějšího řešení), kde systémy díky svým omezeným schopnostem již nemohly vyhovět budoucím požadavkům (navzdory schopnostem a kreativitě instalačních techniků).

Mezi lidmi existuje mnoho fám a „zaručených“ historek (zloději nakonec elegantně překonají všechny bezpečnostní překážky, hackeři si stejně všechna data opatří, mohu být odposloucháván na každém kroku všemi prostředky…), které Vám radí na kvalitní bezpečnostní techniku rezignovat.

Konzultační činnost​​​Také však existují jedinci, kteří bezpečnostním technologiím bezmezně důvěřují, jelikož nejsou schopni vyhodnotit jejich technické vlastnosti a tím předvídat jejich slabá místa.

Známe vedoucí pracovníky a majitele firem, kteří zásadně nedůvěřují svým pracovníkům, jež poté nevybíravými způsoby sledují a prověřují jejich pracovní i mimopracovní činnost. Na druhé straně se mnohokrát opakoval model, kdy „šikovný“ personál opustil mateřskou společnost i s jejími klienty, know-how a dalšími technologiemi a způsobil tak důvěřivému vedení ztráty hraničící s bankrotem.

Naší snahou je maximálně podporovat ideje klienta a provést ho bezpečně přes všechny překážky a léčky, které ho čekají při jednání s realizačními firmami bezpečnostního průmyslu. Našimi výhodami jsou letité zkušenosti v bezpečnostní problematice (od r. 1991), znalost současné legislativy, platných technických norem a pojišťovacích podmínek předních institucí působících na českém trhu. Proto jsme schopni poradenství od komplexního řešení problematiky, až po složitý technický detail řešení.

 

Nabízíme poradenství v následujících oborech: 

 • elektronické zabezpečovací systémy
 • kamerové a sledovací systémy
 • systémy kontroly vstupu a docházkové systémy
 • požární signalizace
 • domovní dorozumívací systémy
 • ochrana proti úniku informací
 • komplexní bezpečnostní strategie společnosti
 • osobní ochrana osob a majetku
 • psychologické prověrky klíčových zaměstnanců
 • bezpečnostní řešení dle specifikací pojistných smluv
 • systémové integrace bezpečnostních technologií
 • analýzy bezpečnostních rizik

Lektorská činnost spočívá zejména v odborných školeních pracovníků bezpečnostních služeb, operátorů dohledových pracovišť a členů zásahových skupin. Profesní příprava na zkoušky odborné způsobilosti.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.